Чому у деяких школярів поганий почерк - фахівці

Часто батьки нарiкають на те, що дитина погано пише


 Мовляв, лiнується й не старається. Однак це не зовсiм так. Поганий почерк може свiдчити про ряд проблем - наприклад, про проблеми з м'язами спини чи психологiчну напругу.

- Почерк у дiтей формується роками, i в початкових класах говорити про його сталiсть зарано, - розповiдає  дитячий практичний психолог 

Але певнi його особливостi можуть свiдчити про проблеми зi здоров'ям. Наприклад, якщо в дитини слабкий м'язовий тонус, вона швидко втомлюється, то й почерк буде нерiвний. Часто таке стається, якщо дiтей зарано вiддають до школи, тобто коли вони ще не готовi -- не сформований скелет, не пiдготовленi м'язи.

- За якими ознаками почерку можна виявити проблеми?- Наприклад, є дiти, у яких пiд час писання тремтять пальцi, а рука перебуває в постiйному тонусi. Письмо таких школярiв буде надто рiзким, адже вони фiзично не можуть виводити плавнi лiнiї. Тому батьки насамперед повиннi стежити за рiвнем фiзичного розвитку дитини й уже вiд того вiдштовхуватися. Часто мами й тати завищують вимоги та придiляють забагато уваги саме калiграфiї, але на це немає пiдстав. Звертати увагу потрiбно не так на сам почерк, як на те, що вiн змiнився.

- Чому?- Наприклад, якщо дитина виводила лiтери акуратно, а за короткий промiжок часу почала писати як курка лапою, то це означає, що в її життi сталося щось погане. Зазвичай це свiдчить про проблеми в сiм'ї. Якщо школяр перебуває в постiйному стресовому станi, то це насамперед негативно вiдбивається на письмi.

- До якого вiку формується почерк?- Це дуже iндивiдуально, але принаймнi в середнiх класах уже можливо помiтити якiсь особливостi. Тодi, зважаючи, як дитина пише, можна говорити про якiсь риси її характеру.
                 
- На що звернути увагу?- Наприклад, на натиск ручки. Якщо дитина тисне так, що букви перебиваються на iншу сторiнку, це може свiдчити про агресивний характер. Якщо вони округлi, то перед вами м'яка i спокiйна людина.

Нахил лiтер теж має значення. Якщо дитина пише рiвно, то вона впевнена в собi, якщо дуже нахиляє лiтери вправо, то перед вами школяр, який активно рухається вперед i хоче чогось досягнути в життi. А якщо букви нахиленi влiво, то така дитина зазвичай не задоволена собою й навколишнiм свiтом.

Великими лiтерами пишуть дiти-екстраверти, лiдери в класi, тi, хто любить привертати до себе увагу. А дрiбний почерк може вказувати на замкнутiсть, так найчастiше пишуть iнтроверти - люди, яким комфортнiше наодинцi. Дрiбнi букви, так само як i слабкий натиск, можуть вказувати на невпевненiсть у своїх силах та низьку самооцiнку.

- Як батьки можуть допомогти дитинi полiпшити калiграфiю?- Якщо мама вирiшила, що дитина погано пише, то це ще нiчого не означає. Якщо почерк розбiрливий, а написане легко читається, не варто робити проблему. Але якщо почерк нечитабельний, у словах багато помилок, треба бити тривогу. Насамперед з'ясувати, чому дитина
погано пише, можливо, у неї порушене сприйняття мови або проблеми зi здоров'ям.

Причин може бути багато, але в кожному разi змушувати дитину писати гарно не варто, так можна назавжди вiдбити в неї бажання не лише до процесу писання, а й до навчання взагалi.

На платформі Blogger.